Ehliyet Değişimi
Eski Tip Sürücü Belgesinin Değiştirilmesi

 1. Eski sürücü belgesi
 2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 3. Sürücü sağlık raporu
 4. 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.


NOT: Trafik tescil kuruluşlarında harç, değerli kağıt ve hizmet bedeli ücretleri elden tahsil edilmeyecektir. Ücretlerin Maliye Bakanlığının veznelerine veya anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir.

Yeni Tip Sürücü Belgesinin Zayi ve Yıpranma Nedeniyle Yenileme İşlemleri

 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 3. Sürücü Sağlık Raporu
 4. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 5. Zayi değilse mevcut sürücü belgesi
 6. Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz


NOT: Dış temsilciliklerimizde sürücü belgesi yenileme müracaatları alınmamakta olup, müracaatlarınmutlaka trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.

Tebdil İşlemleri (Yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi)

 1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
 2. Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
 3. Sürücü belgesi dosyası
 4. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 5. Sürücü sağlık raporu
 6. Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 7. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 8. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.
 9. Öğrenim Belgesi

NOT: Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan yabancı sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile tebdil edilemez.Yabancı Sürücü Belgelerinin Türkiye’de Geçerliliği

a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3) Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

  
b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.Fark İşlemleri (Sınıf ekleme)

Sürücü belgesi dosyası hariç, ilk defa sürücü belgesi verilmesi işlemlerinde istenilen belgeler fark işlemlerinde de istenir.


HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.

 

SÜRÜCÜ BELGESİNİN DEĞİŞTİRME SÜRESİ

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 01/01/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar beş (5) yıl içerisinde tamamlanacaktır.

 

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARINA GÖRE SÜRME YETKİSİ VERİLEN MOTORLU ARAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ

M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.

CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.

D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.

DE sınıfı sürücü belgesi D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

SÜRÜCÜ BELGELERİ VE KULANMAYA YETKİLİ OLDUĞU
ALT SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI

 1. M sınıfı sürücü belgesi ile M,
 2. B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 3. F sınıfı sürücü belgesi ile M,
 4. G sınıfı sürücü belgesi ile M,
 5. A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 6. A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,
 7. A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,
 8. B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
 9. BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 10. C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
 11. CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
 12. C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 13. C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
 14. D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
 15. DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
 16. D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 17. D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNE KARŞILIKLARI

 1. A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,
 2. A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,
 3. B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,
 4. C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,
 5. D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi,
 6. E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,
 7. E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi,
 8. F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,
 9. G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi, olarak değiştirilirler.

 10. SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN YAŞ ŞARTLARI

  1. M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
  2. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
  3. A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
  4. C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
  5. D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.

  SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN DENEYİM BAKIMINDAN ŞARTLARI

  1. A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
  2. C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
  3. BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
  4. CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
  5. C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
  6. DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
  7. D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları zorunludur.
  8. A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda deneyim şartı aranmaz.

  SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

  1. M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl,
  2. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.

   

  ADAY SÜRÜCÜLÜK

  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01/01/2016 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan Ek 3’üncü maddesinde;
  İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
  Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;
  a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi
  b) 48 inci (Uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı) veya 118 inci (Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek) maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
  c) 51 inci maddesinin (hız sınırları üzerinde araç kullanmak) üç kez ihlal edilmesi,
  ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
  d) 74 üncü maddesinin (Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
  e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask vb. kullanılması zorunludur.) üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.
  Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.    

   

   

  KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONUNA TARAF ÜLKELER

     

   

  Sıra No

   

  Katılan Ülke

   

  İmza
  Tarihi

  Kabul Etme() Katılma (a),
  Tanıma (d)

   

  Ülke
  Rumuzu

  1

  Almanya

  8 Kasım 1968

  3 Ağustos 1978

  DE

  2

  Arnavutluk

  29 Haziran 2000 a

  AL

  3

  Avusturya

  8 Kasım 1968

  11 Ağustos 1981

  AU

  4

  Azerbaycan

  3 Temmuz 2002 a

  AZ

  5

  Bahamalar

  14 Mayıs 1991 a

  BS

  6

  Bahreyn

  4 Mayıs 1973 a

  BRN

  7

  Belçika

  8 Kasım 1968

  16 Kasım 1988

  BE

  8

  Beyaz Rusya(Belarus)

  8 Kasım 1968

  18 Haziran 1974

  BY

  9

  Birleşik Arap Emirlikleri

  10 Ocak 2007 a

  AE

  10

  Bosna-Hersek

  1 Eylül 1993 d

  BA

  11

  Brezilya

  8 Kasım 1968

  29 Ekim 1980

  BR

  12

  Bulgaristan

  8 Kasım 1968

  28 Aralık 1978

  BG

  13

  Çek Cumhuriyeti

  2 Haziran 1993 d

  CZ

  14

  Danimarka

  8 Kasım 1968

  3 Kasım 1986

  DK

  15

  Demokratik Kongo Cumhuriyeti

  25 Temmuz 1977 a

  CD

  16

  Ekvator

  8 Kasım 1968

  EC

  17

  Endonezya

  8 Kasım 1968

  ID

  18

  Ermenistan

  8 Şubat 2005 a

  ARM

  19

  Estonya

  24 Ağustos 1992 a

  EE

  20

  Fas

  29 Aralık 1982 a

  MA

  21

  Fildişi Sahilleri

  24 Temmuz 1985 a

  CI

  22

  Filipinler

  8 Kasım 1968

  27 Aralık 1973

  PH

  23

  Finlandiya

  16 Aralık 1969

  1 Nisan 1985

  FI

  24

  Fransa

  8 Kasım 1968

  9 Aralık 1971

  F

  25

  Gana

  22 Ağustos 1969

  GH

  26

  Guyana

  31 Ocak 1973 a

  GY

  27

  Güney Afrika

  1 Kasım 1977 a

  ZA

  28

  Güney Kore

  29 Aralık 1969

  KR

  29

  Gürcistan

  23 Temmuz 1993 a

  GE

  30

  Hırvatistan

  23 Kasım 1992 d

  HR

  31

  Hollanda

  8 Kasım 2007 a

  NL

  32

  İngiltere

  8 Kasım 1968

  GB

  33

  İran İslam Cumhuriyeti

  8 Kasım 1968

  21 Mayıs 1976

  IR

  34

  İspanya

  8 Kasım 1968

  ES

  35

  İsrail

  8 Kasım 1968

  11 Mayıs 1971

  IL

  36

  İsveç

  8 Kasım 1968

  25 Temmuz 1985

  SE

  37

  İsviçre

  8 Kasım 1968

  11 Aralık 1991

  CH

  38

  İtalya

  8 Kasım 1968

  2 Ekim 1996

  IT

  39

  Karadağ

  23 Ekim 2006 d

  ME

  40

  Katar

  6 Mar 2013 a

  Q

  41

  Kazakistan

   

  4 Nisan 1994 a

  KZ

  42

  Kenya

  9 Eylül 2009 a

  EAK

  43

  Kırgızistan

  30 Ağustos 2006 a

  KG

  44

  Kostarika

  8 Kasım 1968

  CR

  45

  Kuveyt

  14 Mart 1980 a

  KW

  46

  Küba

  30 Eylül 1977 a

  CU

  47

  Letonya

  19 Ekim 1992 a

  LV

  48

  Liberya

  16 Eylül 2005 a

  LR

  49

  Litvanya

  20 Kasım 1991 a

  LT

  50

  Lüksemburg

  8 Kasım 1968

  25 Kasım 1975

  LU

  51

  Macaristan

  8 Kasım 1968

  16 Mart 1976

  HU

  52

  Makedonya

  18 Ağustos 1993 d

  MK

  53

  Meksika

  8 Kasım 1968

  MX

  54

  Moğolistan

  19 Aralık 1997 a

  MN

  55

  Moldova

  26 Mayıs 1993 a

  MD

  56

  Monako

  6 Haziran 1978 a

  MC

  57

  Nijer

  11 Temmuz 1975 a

  NE

  58

  Norveç

  23 Aralık 1969

  1 Nisan 1985

  NO

  59

  Orta Afrika Cumhuriyeti

  3 Şubat 1988 a

  CF

  60

  Özbekistan

  17 Ocak 1995 a

  UZ

  61

  Pakistan

  19 Mar 1986 a

  PK

  62

  Peru

  6 Ekim 2006 a

  PE

  63

  Polonya

  8 Kasım 1968

  23 Ağustos 1984

  PL

  64

  Portekiz

  8 Kasım 1968

  30 Eylül 2010

  PT

  65

  Romanya

  8 Kasım 1968

  9 Aralık 1980

  RO

  66

  Rusya

  8 Kasım 1968

  7 Haziran 1974

  RUS

  67

  San Marino

  8 Kasım 1968

  20 Temmuz 1970

  SM

  68

  Senegal

  16 Ağustos 1972 a

  SN

  69

  Seyşeller

  11 Nisan 1977 a

  SC

  70

  Sırbistan

  12 Mar 2001 d

  RS

  71

  Slovakya

  1 Şubat 1993 d

  SK

  72

  Slovenya

  6 Temmuz 1992 d

  SLO

  73

  Şili

  8 Kasım 1968

  CL

  74

  Tacikistan

  9 Mar 1994 a

  TJ

  75

  Tayland

  8 Kasım 1968

  TH

  76

  Tunus

  5 Ocak 2004 a

  TN

  77

  Türkiye

  22 Ocak 2013 a

  TR

  78

  Türkmenistan

  14 Haziran 1993 a

  TM

  79

  Ukrayna

  8 Kasım 1968

  12 Temmuz 1974

  UA

  80

  Uruguay

  8 Nisan 1981 a

  ROU

  81

  Vatikan

  8 Kasım 1968

  VA

  82

  Venezuela

  8 Kasım 1968

  VE

  83

  Yunanistan

  18 Aralık 1986 a

  GR

  84

  Zimbabve

   

  31 Temmuz 1981 a

  ZW
  SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI, DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ VE HİZMET BEDELİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR  MALİYE BAKANLIĞININ ANLAŞMALI OLDUĞU BANKALAR (Sürücü Belgesi Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Yatırılacak Bankalar)

  TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFININ PROTOKOL YAPTIĞI BANKALAR (Hizmet Bedeli yatırılacak Bankalar)

  AKBANK T.A.Ş.

  AKBANK T.A.Ş.

  AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

  AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

  ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  ANADOLUBANK A.Ş.

  ANADOLUBANK A.Ş.

  FİNANSBANK A.Ş.

  FİNANSBANK A.Ş.

  ING BANK A.Ş.

  ING BANK A.Ş.

  KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  ŞEKERBANK T.A.Ş.

  ŞEKERBANK T.A.Ş.

  TEKSTİLBANK A.Ş.

  TESKTİL BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

  TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

  TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

  TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

  T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

   

  TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

   

  YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

   

  TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

   

  HSBC BANK A.Ş.

   

  DENİZBANK A.Ş.

   

  CITIBANK A.Ş.

   

  ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

   

  ALTERNATİFBANK A.Ş.

   

  ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

   

  BURGAN BANK A.Ş.

   

  FİBABANKA A.Ş.

   

  ODEA BANK A.Ş.

   

  TURKISHBANK A.Ş.

   

  TURKLAND BANK A.Ş.